č.j. FLH-878/2022 – Záměr prodeje pozemku p. č. 4969/32 o výměře 105 m2 + mapa