Pokyny pro rezervaci míst pro stánkový prodej na pouť 4.9.2022 včetně mapky míst pro stánkový prodej