Hlášení rozhlasu z 25.8.2022

Soukromý zemědělec z Kyjova bude v pátek 26. srpna 2022 v době od 16.00 do 16.30 hodin u obecního úřadu prodávat pšenici a ječmen – jeden metrák za 850 Kč, a brambory – jeden kilogram za 12 Kč. Pytle na obilí výměnou, prodejce také nabízí možnost dovozu obilí až do domu.

 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. 9. 2022 v 8.00 hod v kulturním domě.  Po skončení programu odchází všichni žáci se svými třídními učiteli a prvňáčci se svými rodiči do školy. Všichni žáci si přinesou do školy aktovku a přezůvky. Ve třídách proběhnou třídnické hodiny a rozdají se pomůcky a učebnice. Odchod domů v 11.00 hod. Žáci přihlášení ke stravování odchází na oběd. V pátek 2. 9. proběhne vyučování dle rozvrhu, avšak pouze do 11.40 hod.

Vařit se bude již 1. září. Kdo bude mít o stravování zájem, musí si obědy na 1. a 2. září přihlásit, a to buď osobně, mailem (jidelna@zsfrancovalhota.cz), telefonicky nebo SMS zprávou u paní Kindlové (603 186 733), nejpozději však do 12.00 hod 31. 8. 2022.

Školní družina bude také v provozu od 1. září, ale pouze odpolední provoz. Od 2. 9. bude v běžném režimu, tzn. ranní i odpolední.