Veřejnoprávní smlouva č. 6/2022 – Sdružení rodičů při ZŠ Francova Lhota