Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Francova Lhota konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022