Hlášení rozhlasu z 25.7.2022

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha,  s účinností od 25. července 2022 do odvolání zakazuje nakládání s povrchovými vodami a zakazuje odběry povrchových vod z vodních toků, s výjimkou povolených odběrů pro vodárenské účely a pro napájení hospodářských zvířat.  Není možné realizovat odběry povrchových vod  pro zalévání nebo napouštění nádrží a bazénů.  Voda ze studní by měla být používána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.