Veřejnoprávní smlouva č. 5/2022 – Římskokatolická farnost Francova Lhota