Veřejnoprávní smlouva č. 3/2022 – SDH Francova Lhota