VaK Vsetín, a. s., Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021