Děti ze základní školy se zapojily do akce “ukliďme Česko”, patří jim velké poděkování

V úterý 19. 4. 2022 se žáci naší základní školy zapojili do akce “ukliďme Česko”. Cílem akce bylo naučit děti ekologickému chování, aby se naučily třídit odpad,  a aby byly ohleduplní k životnímu prostředí. Nutno říct, že děti měly opravdu co uklízet. Patří jim velké poděkování. I přesto, že počasí bylo chladné, nelenily a nasbíraly přes 40 pytlů tříděného odpadu, a také docela slušné množství odpadu nebezpečného. Je až s podivem, že v dnešní době, kdy je v obci  rozmístěno několik kontejnerových stání na tříděný odpad a dvakrát do roka je bezplatně organizován sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, se ještě pořád najde někdo, kdo vyhodí staré pneumatiky do příkopy, do lesa nebo balík pletiva zahodí do potoka. Normálnímu člověku nad tím opravdu zůstává rozum stát. S největší pravděpodobností to udělal někdo z dospělých, dotyčný byl se měl stydět. Z úst nejednoho dítěte bylo slyšet, že ekologickému chování by se měli učit hlavně ti dospělí. Ještě jednou, všem dětem, jenž se na úklidu naší obce podílely, mnohokrát děkujeme.