Pozvánka na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Francova Lhota