Letecká mapa z roku 1950 na našem mapovém portálu

Nově si můžete prohlédnout jak vypadala naše obec (i celá ČR) kolem roku 1950. Na našem mapovém portálu nově najdete vrstvu Ortofoto 1950, která vám ukáže historický obraz naší obce.

Pro její zobrazení  je potřeba na záložce VRSTVY vybrat sekci PODKLADOVÉ MAPY , kde naleznete vrstvu Ortofoto 1950. Posouváním průhlednosti vrstvy můžete porovnávat jak se změnila místa kolem vás, a případně můžete využít i jiné podkladové vrstvy, které jsou k dispozici.