Zlínský kraj ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB  zahájil dotazníkové šetření ke Komunikaci a vnímání Zlínského kraje pohledem občanů.

Zlínský kraj ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB  zahájil dotazníkové šetření ke Komunikaci a vnímání Zlínského kraje pohledem občanů. Tento průzkum bude probíhat až do konce března 2022 a  cílem je zjistit, jaké informace z regionu obyvatele nejvíc zajímají, kde je nejčastěji hledají a kde by je ideálně chtěli nacházet, a jaký mají obyvatelé postoj k hodnotám a vnímání Zlínského kraje jako takového.

Zlínský kraj žádá o pomoc a spolupráci s šířením dotazníku v naší obci.

Dotazník je k dispozici online: KOMUNIKACE A VNÍMÁNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE POHLEDEM OBČANŮ – Survio, ale také v tištěné variantě – tu najdete k vytištění v PDF formátu níže nebo  v novém Magazínu 21.