Výtěžek Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 1. ledna až 16. ledna 2022. Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činí 53.547 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli.