SOMV – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.-Rozpočet na rok 2022, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024, Závěrečný účet SOMV za rok 2020 a 2021