Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 5/2021