Obecně závazná vyhláška obce Francova Lhota č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství