Informace o konání 21. schůze ZO Francova Lhota 17.12.2021