Římskokatolická farnost nabízí občanům k volnému odběru jablka z farního sadu pod kostelem i z farní zahrady pod farou.

Odběr je možný ihned bez ohlášení a až do očesání či vysbírání celé úrody.