Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 4874/1 o výměře 6.617 m2, č.j. FLH-1019/2021+mapa