Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství sp. zn. MZE-49892-2021-16212 ze 14.9.2021