Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Oznámení o návrzích a výzva k uplatnění připomínek

VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh Opatření obecné povahy