FLH-574/2021 – Záměr prodeje části pozemku p. č. 16/6 v k. ú. Pulčín