FLH-573/2021 – Záměr prodeje pozemku p. č. 681/1 v k. ú. Fr. Lhota + mapka