FLH-572/2021 – záměr prodeje pozemku p. č. 1926/9, část pozemku p. č. 1926/1 v k. ú. Val. Senice + mapka