Výběrové řízení na pozici referent stavebního úřadu Obecního úřadu Horní Lideč

Obec Horní Lideč vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu.

1_referent-stavebniho-uradu

2-přihláška k výběrovému řízení

3_vzor životopisu

4_stupnice platových tarifů

5_souhlas se zpracováním osobních údajů