Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4 – COVID-19/1.1. ze dne 1.3.2021-určení vzdělávacích zařízení