Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.9 – změna č. 8