Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.8 – změna č. 7