Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.7 – změna č. 6