Hlášení rozhlasu z 26.3.2021

Oznamujeme, že o půlnoci z 26. března na 27. března 2021 začíná Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Do 9. dubna 2021 má každý  možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21 na Google Play nebo App Store.  K přihlášení je nutný osobní doklad – občanský průkaz nebo pas a datum narození.   Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož distribuci budou zajišťovat sčítací komisaři. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně jako doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel. Sčítací komisaři nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.   Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.  Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.  Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz