Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Sdružení obcí Hornolidečsko na období 2022-2023 a komentář k návrhu