VV – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích