Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 13.10.2020