Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021,1022,1023,1026,1027, 1028, 1029, 1033