Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SOH č. 1/2020