Oznámení o přerušení dodávky pitné vody z vodojemu Piastkovo dne 14.9.2020 po 12.00 hodině

Oznamujeme, že v pondělí 14. 9. 2020 po 12.00 hodině bude z důvodu nutné opravy  přerušena dodávka pitné vody z obecního vodojemu Piastkovo.