Poděkování

Zarmoucená rodina Kubišova děkuje všem, kteří se přišli naposledy rozloučit se zesnulým panem Karlem Kubišem z Val. Klobouk. Srdečně děkují za květinové dary a projevy soustrasti.