Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2020

o místním poplatku ze psů