Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů