Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy – postup při vyřizování náhrad škod a prevence škod