Krásné a požehnané Velikonoce

S nadcházejícími Velikonočními svátky bych chtěl jménem zaměstnanců obecního úřadu poděkovat všem spoluobčanům za pomoc, se kterou jsme se setkali při výrobě roušek a distribuci všem potřebným. Těší nás všechny, že v této těžké době se najdou dobrovolníci, kteří jsou ochotni bez finančních nároků pomáhat ostatním.

Máme před sebou svátky Velikonoční a za normálních okolností s nimi spojené návštěvy bohoslužeb v kostele, tradiční pomlázkové obchůzky a návštěvy rodin, sousedů a kamarádů. Všichni vnímáme, že tyto svátky budou jiné a budeme je muset prožít v „ukázněném režimu“ doma. Na všem zlém se dají najít i pozitiva, alespoň můžeme být s těmi nejbližšími a oslavit svátky v rodinném kruhu. Bohoslužby bude možno shlédnout pomocí online přenosu přes internet.  Dnešní jarní dny nás lákají ven a procházka do přírody každému v tak krásném počasí prospěje. Vydržme pozitivně tuto nelehkou dobu a buďme k sobě ohleduplní.

Přeji Vám požehnané a klidné Velikonoční svátky, hlavně zdraví a pozitivní mysl. Věřím, že společně tuto nelehkou dobu překonáme. Jsme Valaši a ti vydrží!

Miroslav Brlica, starosta obce