Sbírka zákonů č. 156, 157, 158 z 9.4.2020 – usnesení