Sbírka zákonů, částka 66, usnesení č. 421, 422 ze dne 17. 4. 2020