Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020

o místním poplatku z pobytu