Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství