Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN