6.4.2020, MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN – ukončení mimořádného opatření z 30.3.2020