6.4.2020, MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN – zrušení mimořádného opatření z 6.3.2020 č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO