Rozhodnutí hejtmana ZK č. 6 – nařizují se regulační opatření v dopravě